Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

Б

Биоклиматично проектиране

Направлението в архитектурата и дизайна, наречено Биоклиматичното проектиране се изразява във взаимовръзката между  Биология, Климатология, Архитектура и Технология. Набляга се на съобразяването с терена и биоклиматичните особености на мястото, стратегии за пасивно използване на слънчева енергия, постигане на топлинен и визуален комфорт в сградата.

Биомимикрия
Биомимикрия

Биомимикрията е дисциплина в дизайна и проектирането, която търси устойчиви решения, подражавайки и изследвайки доказалите се с времето модели и стратегии в природата, например слънчеви фотоволтаични клетки, вдъхновена от едно листо.

Биомимикрия идва от bios, което значи живот и memesis, което значи подражание. Основната идея е че природата, която показва богато въображение по необходимост, вече е решила много от проблемите, с които ние се сблъскваме : енергия, производство на храна, контрол на климата, не токсична химия, транспорт, консервиване и още много.

Биотектура
Биотектура

Биотектурата се състои от набор от принципи, които определят симетрията или това качество на електрическото поле, които позволяват на всички биологични структури да процъфтяват. В основата е твърдението (убедеността, изследването),че всички живи единици си взаимодействат и отговарят на дизайна, който е в съответствие с природата и избягва вредни материали и геомертия, която създава негативен заряд. Целта на биотектурата е да създаде фрактални полета със заряд, който е в синхрон с природата и насърчава живота, има положителен резонанс с ДНК

 

Източник: АСЕМ