Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

З

Златно сечение
златно сечение

А златното сечение е една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония на природата.
Определение: По-голямата част се отнaся към по-малката, както цялото към по-голямата.


Човек харесва някакъв предмет заради формата му. Усещането за красота и хармония най-често произтича от съчетанието на симетрия и златно сечение. Цялото винаги се състои от части и ако те са в "златно" съотношение – помежду си и с цялото, то това винаги е белег на структурно и функционално съвършенство в изкуството, науката, техниката и природата.

"Златно сечение" въвежда Леонардо да Винчи, който го използвал като пропорция на "идеалното човешко тяло". По-късно наричат златна пропорция, златен коефициент и даже божествена пропорция. Великият астроном от XVI-ти век Йохан Кеплер нарича златното сечение "едно от съкровищата на геометрията".

Източник: Бръсначът на Окам