Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

Н

Нискоенергийна сграда

Приема се, че една сграда може да бъде класифицирана като нискоенергийна, ако разходите за отопляването й се намалят поне с 30%. В повечето случаи обаче като нискоенергийни се определят сгради, чиято специфична потребност от отопление е по-ниска от 48 kWh/m2 на нето етажна площ за една година. Това обикновено е около 52% по-малко от необходимото за отопляването на повечето стандартни сгради. Също така е необходимо сградата да е добре изолирана и коефициентът на топлопреминаване през строителните елементи да е по-нисък от 0,2 W/(m2K).