Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

У

Устойчива Архитектура

Sustainable architecture is the design of sustainable buildings. Sustainable architecture attempts to reduce the collective environmental impacts during the production of building components, during the construction process, as well as during the lifecycle of the building (heating, electricity use, carpet cleaning etc.) This design practice emphasizes efficiency of heating and cooling systems; alternative energy sources such as solar hot water, appropriate building siting, reused or recycled building materials; on-site power generation - solar technology, ground source heat pumps, wind power; rainwater harvesting for gardening, washing and aquifer recharge; and on-site waste management such as green roofs that filter and control stormwater runoff. This requires close cooperation of the design team, the architects, the engineers, and the client at all project stages, from site selection, scheme formation, material selection and procurement, to project implementation.[21]

Синоними: устойчиво строителство

Устойчиво строителство

Устойчивото строителство разглежда целия жизнен цикъл на сградите, включително планиране, строителство, поддържане и разрушаване. Състои се в екологичен, социален и икономически аспект.

Екологиният аспект се изразява в защита на ресурсите; защита, подсилване и предпазване на екосистемите и биоразнообразието.

- Употреба, разпиляване и смесване на минерални и енергийни суровини

- Емисии на нежелани отпадъци, материали които вредят на биосферата и околната среда

- Отпадъци, които отделят вредни вещества и извличат ценни ресурси от естествения кръговрат на природата

- Заемане на площи

- Шум, прах, сътресения

Икономическият аспект се фокусира върху ефективността на използваните ресурси  и ниски текущи разходи по жизнения цикъл на сградата.  Решения, при които сградите могат да бъдат  възстановявани и използвани по няколко начина, разполагат с най-голям  дългосрочен  потенциал. От друга страна, решения осигуряващи ниско потребление на енергия, лесна поддръжка и обслужване, обикновено имат ниски текущи разходи

Социалният  или културно-историческият аспект  се изразява  в защита на здравето и комфорта (“Здрав живот” в и извън жилището – подобряване на въздушната, топлинна и акустична среда);

Опазване на социалните  и културни ценности.