Биоклиматично проектиране

Направлението в архитектурата и дизайна, наречено Биоклиматичното проектиране се изразява във взаимовръзката между  Биология, Климатология, Архитектура и Технология. Набляга се на съобразяването с терена и биоклиматичните особености на мястото,...


виж също: Building Biology
синоним: