Биотектура
Биотектура

Биотектурата се състои от набор от принципи, които определят симетрията или това качество на електрическото поле, които позволяват на всички биологични структури да процъфтяват. В основата е твърдението (убедеността, изследването),че всички живи...


виж също:
синоним: