Какво е здравословен, безвреден и екологичен дом?

Дом, обзаведен и поддържан с природосъобразни продукти и материали, в който токсичните влияния са сведени до минимум - това директно се отразява положително на нашето здраве и здравето на нашите деца. Това щади природата.

Каква е връзката между обитатели, сгради и природа и могат ли те да бъдат в хармония, да работят в синхрон?

Нашият дом често е една от най-големите инвестиции в нашия живот. И въпреки това, нямаме навика да се информираме за веществата и съдържанието на нашия дом, така както все по-внимателно правим с етикетите на храните. Нямаме навика да се информираме и за последствията от тази наша инвестиция върху околната среда. Оказва се, че в домовете ни се крият невидими врагове на здравето на нашето семейство: влага, мухъл, акари, токсични излъчвания от строителни и почистващи материали, тежки електромагнитни полета от собствените ни уреди или от мобилна клетка монтирана срещу нашите прозорци. Оказва се, че спестените въглеродни емисии само при строителството на една сграда, изградена предимно с естествени (необработени технологично) материали е в порядъка 40-50 тона; вложената енергия от 5 до 11 пъти по-малко отколкото в една сграда, изградена с конвенционални материали.
За да е екологично и биологично балансирана една сграда – с грижа за природата, но и с грижа за хората, тя трябва да е способна да създава баланс и обмен на въздух и влажност, също като дробовете на един организъм. Домът е като жив организъм, член на семейството, функциониращ като сложна система от системи, които са в синхрон помежду си и с околната среда.

 

Биология на строителството

Bau-biologie (Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в проектирането и строителството на нови сгради, при реновации и ремонти.

Това е направление, което обединява методи за проектиране и технологии за предоставяне на информация, необходима за създаване на здравословни домове и работни места. Изследва цялостната взаимосвързаност в живота и търси начини за решаване на проблеми, продиктувани от съвременния начин на строителство и изгражане на селища.

Bau-Biologie® се заражда след Втората Световна Война в Германия и строителния бум след това. Тъй като се строи бързо и некачествено, учените наблюдават обезпокоителна закономерност на рязко влошаване на здравето на обитателите в тези нови сгради. Особено засегнати са малките деца и възрастните хора.

Днес принципите на Building Biology стават все по-актуални, поради постоянните иновации, които внасят в домовете ни все повече източници на вредни излъчвания – мобилни телефони, wi fi модеми, PVC настилки, мебели от формалдехидни смоли и т.н. Собствените ни домове таят заплахата на увеличаващите се болести на новото хилядолетие – астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата и много други.

Домът и средата, която обитаваме рефлектират върху здравето ни основно по два начина:

 1. Как е построена една сграда: физическата й структура и функционална взаимосвързаност, така че да създава и поддържа здравословна среда.
 2. Как обитаваме сградите: различните механизми и навици на обитаване, които влияят силно на средата и определят качеството й.

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Германия формулира някои от следните биологични, екологични, психологически принципи:

 • Използване на естествени (местни) и безвредни за здравето и околната среда материали.
 • Съхранение и намалено използване на енергията и използване на възобновяеми енергийни източници, където е възможно.
 • Осигуряване на добър микроклимат в помещенията.
 • Пасивно регулиране на влажността на въздуха.
 • Баланс между топлоизолирането и задържането на топлината на сградата.
 • Оптимизиране на температурата на въздуха и повърхностите в помещението, „усещането за комфорт“.
 • Постигане на добро качество на въздуха.
 • Осигуряване на естествена светлина и цветове.
 • Изследване и ограничаване на въздействието на електромагнитни полета и излъчвания. 
 • Осигуряване на възможно най-доброто качество на питейната вода.
 • Хармонични размери, пропорции и форми.


Естествени строителни материали:

По технологичен признак материалите се класифицират според вида на изходната суровина и начина на тяхното производство. По този признак те се делят на естествени и изкуствени. Естествените материали и изделия се получават директно от земните недра(скалите) или растителността. На тези материали се придава определена форма и рационални размери, без да се променят вътрешния им строеж и свойствата(не преминават топлинна, химическа или друга обработка). Говорим за материали камък, дърво, земя(глина), слама, тръстика, коноп и др.

   
Биологичен аспект:

Защо да строим и обзавеждаме домовете си с естествени материали и как те спомагат за създаване на оптимална здравословна среда и микроклимат за хората?

Прекарваме 90% от времето си на закрито. А вредните влияния на средата – в дома, офиса, училището – са също толкова важни за здравето ни, колкото и токсичните съставки в козметиката, храната която ядем, дрехите, които обличаме. Собствените ни домове таят заплахата на увеличаващите се болести на новото хилядолетие – астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата и много други.
Това не бива да е повод и още една причина за стрес – страх от дома ни, а отговорност да бъдем информирани и да търсим и постигаме реални алтернативи за по-добро качество на живот. Все още много хора се отнасят пренебрежително и с недоверие към изследванията и предупрежденията за вредните влияния на модерната градска среда и твърдят, че едва ли някой би допуснал да се продават опасни неща по магазините. Нека си дадем сметка, че по света има много забранени за производство, употреба и продажба вещества и материали, които по-рано дълги години са били в обръщение. При алармиращите данни за бум на 'модерните' болести (особено сред децата): алергии, дерматити, астма, аутизъм, рак, се налага да започнем отнякъде намаляването на натрупващите се отвсякъде неестествени за човека неща – храни с консерванти и оцветители, синтетични дрехи, PVC мебели, опаковки, играчки, замърсен от автомобили и заводи въздух, електромагнитен шум. В комбинацията си тези влияния са пагубни за здравето ни и за здравето на нашите деца – бъдещите хора на нашата планета. ‘Здравето не е всичко, но, ако нямаме здраве, всичко е нищо.’ (Шопенхауер).

Синдром на болната сграда


Според официалните данни на американската Агенция за закрила на околната среда (www.epa.gov) въздухът в затворените помещения е от 2 до 5 пъти по-замърсен от външния! Бумът на алергиите и хроничните болести, особено сред децата, е пряко свързан с липсата на информация и грижа за безвредността на нашите спални, кухни, баня, детски стаи.
Когато изграждаме нов дом или правим ремонт на стария, е най-подходящото време да създадем здравословен екологичен дом, с натурални, безвредни за хората и щадящи околната среда материали.

Домът е нашата 'трета кожа' и трябва да се изгради и поддържа максимално близо до природата, защото в противен случай ще се превърне в опасна за обитателите си среда. Фокус на внимание представляват строителните и почистващи материали, качеството на въздуха в дома (IAQ) и електромагнитните полета (EMFs).


Дишащите стени са важен елемент в здравословния дом. Те са нашата ‘трета кожа’ в терминологията на Bau-Biologie. Втората ни кожа са дрехите, които носим. Представете си да запечатаме кожата си със синтетична непропусклива боя. Смъртоносно, нали? Защо правим това в домовете си? Задушената стена не може да филтрира и почиства въздуха, благоприятства конденза и плесените. Стена, изградена от естествени материали спомага за създаването на оптимален микроклимат в помещенията и поддържането на постоянна влажност, което е много важно за нас като биологични индивиди.
Елекромагнитна радиация (Electromagnetic radiation - EMR, Electromagnetic fields - EMFs) представлява физическото излъчване на включени в мрежата електрически уреди, кабели, жици и образуващото се около тях поле. Тези полета от години са предмет на дебат и изследвания как влияят на хората. Електромагнитните излъчвания включват AC електрически и AC магнитни полета, както и високо-честотни излъчвания (wi-fi, мобилни телефони, СОТ инсталации), които силно влияят на здравето и психическото ни състояние.
Колкото е по-висока честотата на полето, толкова по-сериозни разстрoйства може да причини то. Тези полета са активни в пространството около потока електроенергия – кабели с високо напрежение, жици, разклонители, щепсели и включените в тях електроуреди. Изследванията на утвърдени европейски и американски институции доказват, че излагането на AC електрическо поле е свързано с повишен риск от безсъние, нервност, депресия, агресия и дори левкемия. На свой ред магнитното поле статистически се свързва с рак, Алцхаймер, вродени аномалии.
Качество на въздуха в затворено помещение (Indoor air quality- IAQ). Термин от Building Biology, който касае чистотата/замърсяването на въздуха в дома, офиса, магазина, училището, детския клуб и т.н. от вредни химикали и газове: летливи органични съединения (VOCs) като формалдехид, бензен, радон.
Качеството на въздуха също включва и наличието/липсата на биологични замърсители като мухъл, плесени и акари, причинени от неправилна вентилация и влага. Качеството на въздуха е в пряка връзка със здравето и комфорта на обитателите на помщенията.
Летливи oрганични съединения (Volatile Organic Compounds - VOCs). VOCs е събирателно за химични съединения, почти всички от които вредни за човека, които се изпаряват във въздуха, откъдето ние ги вдишваме и сме постоянно в досег с тях. Много от тях са токсични и изключително опасни за здравето, например бензен и формалдехид, силни канцерогени. Съдържат се и се излъчват от най-обикновени продукти, направени от синтетични материали, като препарати за почистване, нови мебели и килими, строителни материали, бои, лакове и лепила, а също и от цигарения дим.
Плочи от дървесни частици (ПДЧ), които от средата на 20 в. са едни от най-често използваните конструктивни материали за производството на мебели. Изработват се чрез горещо пресоване на едри частици с дължина до 20 мм, примесени със свързващо вещество (лепило). ПДЧ са по-устойчиви от естествената дървесина, което се дължи на съдържащия се в състава на свързващото вещество формалдехид (силен канцероген).
В близкото минало ПДЧ са излъчвали свободен формалдехид в големи количества, изключително вредни за здравето на хората. Днес се произвеждат ПДЧ от т. нар. емисионен клас Е1, които се считат за безопасни. Плочите от клас Е2 отделят по-голямо количество свободен формалдехид и се използват само с допълнително повърхностно покритие. Най-опасни са ПДЧ от клас Е3, които са спрени от производство в много страни. В мебелното производство най-широко приложение намират ПДЧ, покрити с естествен фурнир или хартиени фолиа, пропити с меламинови смоли. От синтетичните материали за мебели препоръчителен е MDF (Medium Density Fiberboard), тъй като се произвежда от нискокачетсвена дървесина и е сравнително по-безвреден за човека и природата.
Мухълът и биотоксините постоянно се увеличават и не бива да ги подценяваме. Спорите им във въздуха (напр. на Candida albicans) атакуват имунната система, някои са и по-опасни. Важно в да използваме дишащи материали, да намалим излишната влага, да проветряваме. Проблемът е особено актуален, ако след довършителните работи в дома ни има огромно количество токсични изпарения.


От къде да започнем?

 • Добър микроклимат и подобряване на качеството на въздуха в помещенията
 • Намаляване на електро магнитните влияния в дома
 • Поддържане на оптимална влажност;


Качество на въздуха в помещенията

Най-големият източник на хронично излагане на химически влияния идва от въздуха вътре в домовете ни. Тези химикали и дразнители могат да причинят
астма, алергии и рак на белия дроб. Прости стъпки могат да помогнат за подобряване на качеството на въздуха.

Натуралните бои съдържат вода, растителни масла, естествен латекс, млечен казеин, етерични масла, естествени минерали като глина и варовик. Те са напълно безвредни, не причиняват алергии, нямат неприятна миризма и са щадящи природата. Също така позволяват на порите на стената да продължават да филтрират въздуха.
Дървеният под и мебели могат да се покрият с масла на растителна основа – една здравословна, трайна и красива алтернатива на силните лакове.Така може да се нанесете веднага след измазването и не рискувате да дишате вредни емисии с години напред.
За предпочитане са настилки и мебели от истинско дърво, което не е обработвано с токсични лакове и пестициди против дървояд. За щастие вече има препарати, които третират дървото срещу дървояд и не са опасни за човека.
Плочките, дървеното дюшеме и паркет се считат за безвредни и със сигурност са за предпочитане.

Проблемните влага, мухъл, акари

Вътрешната влажност на въздуха може да доведе до проблеми с мухъл и прах акари.
• Проникване на влага
• Проблеми с влага могат да бъдат намерени в баните, под мивки, кухни, в и около вани и басейни, както и около сушилни за дрехи. Много от саксийни растения, неправилно функциониране на отоплителноата и вентилационна системи, покривни течове и конденз по вътрешните повърхности, както и на прозорците също са съмнителни зони за проблеми с влага. Освен това, проникване на дъждовна вода, неправилен дренаж, лоша циркулация на въздуха, липса на изолация.

Възможности за отстраняване на влагата

Трябва всички точки на потенциални проблеми да се идентифицират и да се вземат съответните мерки, да се отстрани или намалали източника.
Ако материали са били изложени на високи нива на влага за продължителен период от време, то процеси на замърсяване и гниене ще са започнали.

Намаляване на електромагнитните лъчения

Според Building Builogy, най-важната стая е спалнята. Затова е важно именно там да намалим максимално вредните електромагнитни лъчения.

 • проверете контактите в къщи
 • откажете се от безжичния интернет и направете крачка назад към кабелната връзка
 • намалете до минимум източниците на електромакнитни лъчения в спалнята - мобилни телефони, компютри, телевизори...

 


Екологичен аспект :

Защо да строим и обзавеждаме домовете си с естествени материали и как това спомага за опазването на нашия общ дом - природата?

Строителството консумира 40% от световната енергия и 40% от суровите материали /US Department of Energy/. Почти 80 % от строителните материали на една сграда просто се захвърлят след края на живота им, поради невъзможност за рециклиране. Ако разгледаме:

 • прогнозното потребление на материали (енергия, вода и т.н.);
 • очаквани емисии във въздух, вода, почва;
 • очаквано замърсяване, чрез физически ефекти като шум, вибрации, излъчване, електромагнитни полета;
 • очаквано създаване на отпадъчни материали;
 • възможност за повторна употреба,

ясно се вижда, че естествените строителни материали имат много добри показатели по всички тези критерии. Като добавим потенциала им в актуалната тема за повишаване на енергоефективността на сградния фонд и употребата им като топлоизолационен продукт, комбинирана с възможността за използване на локални ресурси и технологии за производство с нисък въглероден отпечатък, то естествените строителни материали се оказват наистина много важна част от веригата по пътя към устойчивото развитие.

Строителството със сламени бали например пести енергия и намалява въглеродните емисии по няколко причини:

 • нисковъглеродни технологии на производство и приложение
 •  спестявания на енергия от отопление(до 75%) през жизнения цикъл на сградата заради добрите изолационни качества на сламата
 •  има отрицателен въглероден отпечатък поради поглъщането на CO2, чрез фотосинтезата при растежа на растенията и житните култури и складирането му в самия материал (за растежа на едно дърво са нужни 50г, а отглеждането на жито, коноп, тръстика става ежегодно)

За вложеното количество енергия средно в една конвенционална сграда се посочва 100 000 KWh. Дом, построен предимно с естествени (необработени материали) може лесно да бъде постигнато с 10 000 KWh. Това е 1/10 от енергията, която обикновено се влага в конвенционалната сграда.
Средна енергоемкост при стени от сламени бали за куб.м. излиза около 73 KWh/m3; за сравнение за построяването на една сграда със същите размери, изградена от тухли и с изолация от минерална или стъклена вата отива към 5 до 11 пъти повече вложена енергия.


Източници на информация :
The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Biohomeshop,
Асоциация за строителство с естествени материали, ModeCell, Econest, Energy Assessment of a Straw Bale Building :Carol Atkinson, Inhabitat

Здравословен и екологичен дом