4/4/2018

Арх. Ива Делова разказва за Stroiinfo.com за мястото на естествените строителни материали в устойчивото развитие

Днес ще Ви запознаем с архитект Ива Делова, както и с работата на Асоциацията за строителство с естествени материали във връзка с предстоящата лекция, която организират по темата. Арх. Ива Делова е съосновател на асоциацията и специалист с опит в областта. Тя винаги се е вълнувала от въпроса дали архитектурата, природата и хората могат да бъдат в хармонично, а не в разрушително взаимодействие. Поради тази причина е насочила дейността си към създаването на здравословна среда за обитаване, опазване на околната среда, устойчиво развитие и защита на националното наследство.

Какви са основните цели на Вашата асоциация?

Асоциация за строителство с естествени материали (АСЕМ) е неправителствена организация, работеща за популяризиране и утвърждаване на темата за естествените строителни материали сред обществото и професионалните среди в България. Можем да се определим и като мултидисциплинарна група, която развива теоретически, изследователски и практически дейности в този тип строителство. Основната ни цел е развиването и популяризирането на строителните техники и практики с естествени материали сред специалисти и граждани. Опитваме се и да обогатим знанията и уменията, свързани с тяхното прилагане. Изследваме и представяме качествата на естествените материали като слама, глина, дърво и начините им за прилагане в строителството. Също така се целим да създадем сцена за водене на творчески диалог, с който да намерим решения за промяна на взаимовръзката между сградите и околната среда и да открием специалното място на естествените строителни материали в тази взаимовръзка.

    Традиционна техника – кирпич.

С какво естествените материали допринасят за създаването на една по-добра среда?

Естествените строителни материали и изделия се получават непосредствено от земните недра, скалите или от растителността; не преминават топлинна, химическа или друга обработка, която променя структурата и свойствата им.

МЯСТОТО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В СИСТЕМАТА СРЕДА-СГРАДА-ОБИТАТЕЛ Е МНОГО ВАЖНО.

В екологичен аспект те спомагат за намаляването на въглеродния диоксид, на количеството на отпадъците и на разходите за електроенергия, вода и природен газ. Едно от техните основни предимства е, че могат да се рециклират и прилагат повторно, като при строителство с конвенционални материали в голяма степен това не е възможно. В биологичен аспект естествените материали имат голямо въздействие върху здравето на човек. Те създават добър, здравословен и антиалергенен микроклимат в помещенията. Осигуряват и правилно съчетание на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха, като този баланс ни кара да се чувстваме добре.

Каква е връзката между природата и съвременното обитаване?

Човечеството все по-често се обръща към въпроса „Как да строим сгради, които са в хармония с природата?” Основната причина за това е, че в последните десетилетия нашите домове са се превърнали в едни от най-големите енергийни консуматори и производители на вредни емисии, а това създава една замърсена и нездравословна среда на обитаване. Това предизвика търсенето на нови и смели решения, които са в унисон с устойчивото развитие.

Какъв е фокусът на предстоящия лекционен курс, огранизиран от Вашата асоциация?

 За четвърти път тази година ще проведем лекционен курс към Центъра за продължаващо обучение в УАСГ. Той ще бъде на тема „Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях” и започва следващия понеделник, на 26-ти март.

НАСОЧЕН Е КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА ОБОГАТЯТ ПОЗНАНИЯТА СИ В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО.

Могат да се включат архитекти, инженери и специалисти в строителния бранш, както и инвеститори, които искат да построят свой дом от естествени материали. Ще говорим за основни понятия в системата среда-сграда-обитател, за качество на микроклимата в сградите, основни техники за строителството с естествени материали, както и съвременното им приложение на българския пазар. В края участниците ще имат курсова работа по темата и ще получат сертификат за участието си.Планираме и още две събития, свързани с темата. Тази година организираме първата в България Академия за строителство с естествени материали. Там ще се насочим към практическата работа с този тип материали. Също така, ще проведем и конференция и обучение на тема „Проектиране и строителство с естествени материали”, където ще се фокусираме върху по-специализирано обучение.

   Съвременните технологии със сламени модулни панели.

Повишава ли се интересът към използването на естествени строителни материали и какво е важно да знаят хората, които не са запознати с темата?

В последните 10 години интересът в България към тази тема постепенно нараства. Това е естествен процес, предизвикан от начина ни на живот и от кризите пред съвремието ни. Основният интерес е от обитатели, граждани, любители, които искат да изградят такъв дом. Постепенно интересът се разгръща и сред професионалистите, от които зависи развиването на този потенциал и по-широкото приложение на естествените материали. Все повече инвеститори черпят информация и опит в тази посока, както и увереност в потенциала на този тип строителство.

Повече за АСЕМ на www.asem-bg.org