Вярвам, че когато човек иска да промени ситуацията, не трябва да се бори с миналото, а да запретне ръкави и да прави бъдещето. Именно затова започнах да се интересувам и да работя в сферата на устойчивото строителство.

Специализирала съм в областа на енергоефективно проектиране на сгради и работа със софтуер за зелени сгради Sefaira, и Vastu Shastra архитектура.

Повече информация в ЗА НАС.