Нашият път

Създаването на Хоумнест и изграждането като единна платформа, съдържаща в себе си различни аспекти на биоклиматичното проектиране и строителство с естествени материали, дойде като естествено продължение на интересът ни като хора и работата ни като професионалисти последните няколко години в тази посока.

След като бяхме достигнали до осъзнаването,че архитектурата и строителството не могат да продължат по този път на развитие , който наблюдаваме в момента и не бихме искали да участваме в този процес, започнахме да изучаваме и да се развиваме в области като строителство с естествени материали, биоклиматично и енергоефективно проектиране, слънчева архитектура, нисковъглеродно строителство, пасивни сгради, здравословна среда на обитаване, пермакултирен дизайн, устойчиво развитие.

2010г след проект на Селище Зелено Училище, свързан с легализирането на строителството със сламени бали в България, създадохме Асоциация за строителство с естествени материали. Провеждахме срещи, както с институции, така и с интересуващи се граждани и професионалисти. Информирахме хората за ползите на строителството с естествени материали, също и за важността на този въпрос от екологична и биологична гледна точка. Участвахме в конференции и фестивали, провеждахме и курсове в УАСГ за специализация по темата. Черпехме опит и знание от други държави, които са вече доста по-напред по този път.

След  няколко години популярилиране, започнаха да се появяват все повече млади и смели хора/семейства, които са решени да създадат своя дом максимално близко до природата, с естествени материали и по щадящ за природата и обитателите начин. Готови да ни се доверят в този път. Самото строителството и изграждане с естествени материали също беше и е непозната област в България (до голяма степен традициите ни са загубени), за която се изискват специализирани умения и знания. За няколко години се доби опит и в тази посока и изградихме взаимоотношения с такива хора и бригади/фирми

2012г-2014г специализирахме в областта на биологичното строителство и здравословна среда. Също и в пермакултурния дизайн. С проектите си и с помощта на чуждастранни специалисти, се докоснахме до науки за хармония и организация на средата като Васту Шастра. Така картината за един холистичен подход в проектирането и строителството ставаше все по-богата и цялостна.

2013г.започнахме да работим с иновативния софтуер за зелени сгради Сефайра (първи и единствени в България и Балканския полуостров) и да го прилагаме в своите проекти. Създадохме отделна платформа за използването му и в други сгради >>.

Тъй като пазарът с естествени материали в България не е развит и това затруднява до голяма степен работата ни, 2013г инициирахме създаването на магазин за естествени строителни материали Homenest Market, като за целта посетихме и най-голямото световно изложение Ecobuild в Лондон, където сверихме часовниците си и създадохме партньорства. Стремежът ни обаче е да прилагаме по възможност локални продукти и материали.

Накратко – това правим последните няколко години. За 4-5 години създадохме над 20 наши проекта за частни клиенти (част от които реализирани, някои са в процес), работихме и работим  по още много други проекти и идеи в колаборация с наши колеги и съмишленици. 

Това за нас е кауза, мечта, убеждение, а професиите ни са такива, че практически можем да  създаваме една по-добра среда за живот.


Нашата позиция

Бъдещето на архитектурата, строителството и света като цяло, е да намери пътя към баланса. Вярваме,че здравословността, екологичността и целесъобразността могат да бъдат съчетани и се опитваме да го докажем на практика с работата си. Природата е тук, за да ни учи на това, стига да можем да наблюдаваме и слушаме.

Устойчиво проектиране

Устойчивото проектиране има отношение и съблюдава за енергийната, водна ефективност на една сграда, за здравословната среда на обитаване. Взима под внимание целия жизнен цикъл, включително планиране, строителство, поддържане и разрушаване. Ето защо използваме естествени строителни материали в проектите и сградите, подкрепени с принципите за биологично строителство на Building biology и анализираме многократно проектите си със софтуера за биоклиматично проектиране Sefaira.