арх. Ива Делова

Aрхитектурата за мен е много повече от строителство на сгради. Тя е опит да създадем бъдеще - една по-добра реалност, от тази в която сме сега. Общуването, взаимодействието, доверието и пътят, който извървяваме с хората, за които проектираме, са неща, които ме зареждат и мотивират.

Специализирала съм в областа на естествените строителни материали, здравословна среда и Building biology, VastuShastra архитектура.

Повече за мен в ЗА НАС, и на моя личен сайт.