Terms related to sustainable building and design.

Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

Пермакултурата е система за проектиране на къщи, градини, общности, които не само задоволяват нуждите на хората, които живеят в тях по екологично устойчив начин, но и добавят стойност в природата.

Представлява съвкупност от методи за устойчив...


Немският физик Херман Хакен въвежда термина синергетика и дава следното определение за него:

Синергетиката е дисциплина, която изследва съвместното действие на множество подсистеми, в резултат на което на макроскопично ниво възникват структура и...


Sustainable architecture is the design of sustainable buildings. Sustainable architecture attempts to reduce the collective environmental impacts during the production of building components, during the construction process, as well as during the...


Устойчивото строителство разглежда целия жизнен цикъл на сградите, включително планиране, строителство, поддържане и разрушаване. Състои се в екологичен, социален и икономически аспект.

Екологиният аспект се изразява в защита на ресурсите;...


Фракталите са геометрични обекти с дробна размерност. Най-често фракталът се генерира (например на компютърен екран) от повтаряща се схема, обикновено рекурсивен или итерационен процес. Това му придава множество интересни характеристики, най-важните...


Страници