Хоумнест Маркет е платформа, която предлага различни продукти и материали за строителство, които са в синхрон с устойчивото строителство и принципите на Building biology за здравословна и екологична среда на обитаване. Разгледайте нашите материали и продукти >>

 

Строителните материали - градивният елемент на живота.

Така както две цигулки, едната от синтетичен материал, а другата от смърч, имат различен звук, така също направеното с естествени материали жилище се различава от това с конвенционални синтетични материали. Точно както животните строят гнездата си инстинктивно с материали от тяхната среда, за да избегнат грешки. Така са правили и хората, преди да решат, че природата не е достатъчно добра за тях и сега виждаме пълна загуба на индивидуалността и отчуждението на човека от естествените строителни материали, естествени къщи и строителство. Но замърсяването, изчерпването на ресурсите, боледуването на хората показва,че сме достигнали повратна точка.

Сега, повече от всякога, е необходимо да анализираме и да видим нещата в по-широк контекст. Да разпознаем нашия проблем и да се освободим постепенно от порочния кръг на множество заболявания, безпокойство, напрежение, стрес, неврози и хаос на околната среда.

Влиянието на строителни материали можем да свържем с:
• Климата в помещението (влажност на въздуха и повърхностните, температура на въздуха, движение на въздуха)
• Състав и качество на въздуха
• Миризма
• Нива на токсичност
• Акустика
• Бактериална среда
• Радиоактивност

• Така наречения електро-климат (електростатичен заряд, електромагнитни полета, йонизация)

• Пропускането на космично и земно излъчване
• Светлина и цвят в помещенията

Погледнато по този начин, изборът на строителни материали вече не е второстепенен въпрос. Една сграда е много чувствителен организъм, който дори може да бъде описан като продължение на човешкия организъм.