Sefaira Concept е софтуер за биоклиматичнен анализ, който радикално подобрява начина на проектиране на “зелени“ сгради. Sefaira е интуитивен и бърз метод, базиран на анализ на физическите и климатични характеристики, платформа за устойчив дизайн, създадена специално за идейна фаза на проектиране, която да помага на проектантите да правят информирани решения.

 

Използваме в работата си и анализираме проектите още в идейна фаза със Sefaira.

 

Предлагаме биоклиматичен анализ като отделна услуга за проекти.

лого на Sefaira