Локация:                    Владая, гр. София
Разгъната площ:      480 кв.м
Фаза:                          Разрешително за строеж, подготовка за строителство