локация:                    Владая, гр. София
разгъната площ:     480 кв.м
фаза:                         технически проект