локация:                  с. Рельово, общ. Самоков
разгъната площ:     110 кв.м
фаза:                       идеен проект (в процес на проектиране)
особености:            Сградата е компактна, с обли, органични форми. Има частичен втори етаж и озеленен покрив от юг. Конструкцията е дървена, стени от сламени бали / лека глина.